• Konsultacje na terenie szkoły

  od 1 czerwca - więcej

  zakładka: ważne!

 • Nabór uczniów do klasy I

  2020/21 - więcej zakładka:

  Rekrutacja

   

 • Zapewniamy praktyki

  w renomowanych 

  bydgoskich firmach!

   

   

 • Wektor nauczy

  dowolnego zawodu!

   

 •  

  Uczymy za darmo!

 • Gratis - wycieczka

  zagraniczna!

 • Gratis - tablet!

 • Dla uczniów-gratis

  materiały do nauki!

Geografia

UWAGA WAŻNE

Uczniowie klas ICD i II AB, którzy nie odsyłali wykonanych zadań z powodu trudności technicznych muszą dostarczyć zeszyty (te w których wykonywali zadania z pracy zdalnej)  lub podpisane prace (przedmiot, imię i nazwisko, klasa)  ze wszystkich przedmiotów, z wszystkimi wykonanymi zadaniami do szkoły za cały okres pracy zdalnej – w terminie do 14.05. Brak emaili z zadaniami lub brak dostarczonego zeszytu do szkoły jest równoznaczny z brakiem brania udziału w nauce zdalnej a to będzie skutkowało brakiem promocji do następnej klasy i poinformowaniem urzędu miasta o niespełnianiu obowiązku szkolnego.  Urząd miasta w takich sytuacjach ma prawo nałożyć grzywnę na rodziców do 10 000 zł – kara ta może być nakładana wielokrotnie!

Prosimy o przesłanie wszystkich zadań (np. z języka polskiego ale też z innych przedmiotów), które mieliście wykonać w zeszycie a nauczyciel nie prosił o wysłanie tego na email. Wysyłacie na emaile właściwych nauczycieli lub można dostarczyć zeszyty do szkoły. Dotyczy wszystkich przedmiotów!

Geografia - materiał na 2h lekcyjne - 15.06-19.06

/files/files/Geografia15-19.06.pdf

Geografia - materiał na 2h lekcyjne - 01-05.06

/files/files/Geografia1CD_1-5.06.pdf

Geografia - materiał na 2h lekcyjne na tydzień 18-22.05 dla kl. 1CD

Proszę zapoznać się z tematem  "Urbanizacja i światowe metropolie".

https://epodreczniki.pl/a/urbanizacja-i-swiatowe-metropolie/D1FdLGcj0  

W zeszycie napisz znaczenie terminów:

- aglomeracja monocentryczna

- aglomeracja policentryczna

- konurbacja

- megalopolis

Zadanie:

1.Porównaj aglomerację warszawską oraz aglomeracje śląską. Opisz różnicę. 

Zadania proszę wykonać pisemnie w zeszycie, termin wykonania zadania do 29.05.2020, następnie wysłać zdjęcie lub skan na adres: foto16gim@gmail.com  

Konsultacje geograficzne poprzez komunikator Skype: kajak2708  w środy w godz. 8:00 - 9:30

Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo

Krzysztof Jarocki

 

Geografia, materiał na 2 godziny dla klasy 1cd w tygodniu 04 - 08.05.2020

Proszę zapoznać się z tematem  "Globalizacja".

https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/D19s9DLlb  

Zastanów jaki wpływ na Twoje życie wywierają korporacje ponadnarodowe typy: McDonald's, Coca Cola i inne 
 
 
Do zeszytu przepiszcie słowniczek,  wyjaśniając poniższe terminy 
- globalizacja
- glokalizacja
- korporacja ponadnarodowa
- Milnijne cele rozwoju.
 
Zadanie:
1.Wynotuj, jakie przedmioty stanowiące wyposażenie twojego pokoju albo mieszkania są przykładami globalizacji. 
2. Jak sądzisz, czy na globalizację należy w jakiś sposób wpływać i starać się ją regulować, czy raczej trzeba się jej biernie poddać? Zbierz argumenty i przedstaw swoją opinię.
 
Zadania proszę wykonać pisemnie w zeszycie, termin wykonania zadania do 15, następnie wysłać zdjęcie lub skan na adres: foto16gim@gmail.com  
Konsultacje geograficzne poprzez komunikator Skype: kajak2708  w środy w godz. 8:00 - 9:30
Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo
Krzysztof Jarocki

 

Geografia, materiał na 2 godziny dla klasa 1CD w tygodniu 20 - 24.04.2020

 

Proszę zapoznać się z tematem  "Integracja państw".

https://epodreczniki.pl/a/integracja-panstw/DxAI74bys   
 
Do zeszytu przepiszcie słowniczek znajdujący się na końcu tematu. Szczególnie zwróćcie uwagę na organizacje obejmujące swoim zasięgiem Polskę.  Sprawdźcie które państwa używają walutę Euro i zastanówcie się jakie są korzyści z posiadania wspólnej waluty.  
Wykonaj zadania:
1.  Znajdź w Bydgoszczy lub twoim powiecie działania lub skutki działań wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i krótko je opisz.
2.  Wybierz organizację integracji gospodarczej inną niż wymienione w tekście powyżej i przygotuj jej charakterystykę.
3. Zadanie dla chętnych. Opisz problemy wynikające z przerwania łańcucha dostaw w czasie pandemii koronawirusa.
 
Zadania proszę wykonać pisemnie w zeszycie, termin wykonania zadania do 9 .05.2020, następnie wysłać zdjęcie lub skan na adres:   foto16gim@gmail.com   W temacie wiadomości proszę wpisać: GeoIntegracja1cdNazwiskoImię np. GeoIntegracja1cdNowakPiotr
Konsultacje geograficzne poprzez komunikator Skype: kajak2708   w środy w godz. 8:00 - 9:30
Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo
Krzysztof Jarocki

 

Materiał na 2 g lekcyjne. Tydzień 06-10.04.2020

 Proszę zapoznać się z tematem  

https://epodreczniki.pl/a/obszary-nadmiaru-i-niedoboru-wody-na-swiecie/DNMUBNJ9j  
 
Wykonaj zadania:
1.Praca domowa; Polecenie 3.1 oraz 3.2 pisemnie do zeszytu
2. Zadania: Ćwiczenie 1,2,3,4,5; do zeszytu proszę wpisz tylko  poprawne i prawdziwe stwierdzenia i odpowiedzi. 
 
Zadania proszę wykonać pisemnie w zeszycie, termin wykonania zadania do 30.04.2020. Po tym terminie uczeń może być poproszony o przesłanie zadania w formie czytelnego skanu lub zdjęcia na wskazany adres.
 
Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo
Krzysztof Jarocki

 

Materiał na 2 g lekcyjne. Tydzień 23-27.03.2020

Temat: Globalizacja

https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/D19s9DLlb

Polecenie 1.
Wynotuj, jakie przedmioty stanowiące wyposażenie twojego pokoju albo mieszkania są przykładami globalizacji.  
Polecenie 2
Jak sądzisz, czy na globalizację należy w jakiś sposób wpływać i starać się ją regulować, czy raczej trzeba się jej biernie poddać? Zbierz argumenty i przedstaw swoją opinię.
Polecenie 3
Zastanów się  a następnie opisz jak zakłócenie globalnych dostaw towarów w czasie pandemii koronawirusa wpływa na życie przeciętnego mieszkańca.
Zadania proszę wykonać pisemnie w zeszycie (nie wysyłacie na email), termin wykonania zadania do 3.04.2020. P tym terminie uczeń może być poproszony o przesłanie zadania w formie czytelnego skanu lub zdjęcia na wskazany adres.
 
Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo
Krzysztof Jarocki  
 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.