• Konsultacje na terenie szkoły

  od 1 czerwca - więcej

  zakładka: ważne!

 • Nabór uczniów do klasy I

  2020/21 - więcej zakładka:

  Rekrutacja

   

 • Zapewniamy praktyki

  w renomowanych 

  bydgoskich firmach!

   

   

 • Wektor nauczy

  dowolnego zawodu!

   

 •  

  Uczymy za darmo!

 • Gratis - wycieczka

  zagraniczna!

 • Gratis - tablet!

 • Dla uczniów-gratis

  materiały do nauki!

Historia

UWAGA WAŻNE

Uczniowie klas ICD i II AB, którzy nie odsyłali wykonanych zadań z powodu trudności technicznych muszą dostarczyć zeszyty (te w których wykonywali zadania z pracy zdalnej)  lub podpisane prace (przedmiot, imię i nazwisko, klasa)  ze wszystkich przedmiotów, z wszystkimi wykonanymi zadaniami do szkoły za cały okres pracy zdalnej – w terminie do 14.05. Brak emaili z zadaniami lub brak dostarczonego zeszytu do szkoły jest równoznaczny z brakiem brania udziału w nauce zdalnej a to będzie skutkowało brakiem promocji do następnej klasy i poinformowaniem urzędu miasta o niespełnianiu obowiązku szkolnego.  Urząd miasta w takich sytuacjach ma prawo nałożyć grzywnę na rodziców do 10 000 zł – kara ta może być nakładana wielokrotnie!

Prosimy o przesłanie wszystkich zadań (np. z języka polskiego ale też z innych przedmiotów), które mieliście wykonać w zeszycie a nauczyciel nie prosił o wysłanie tego na email. Wysyłacie na emaile właściwych nauczycieli lub można dostarczyć zeszyty do szkoły. Dotyczy wszystkich przedmiotów!

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 15-19.06.2020

Temat: Zabytki Bydgoszcz.

Dziś zapraszam Was na wirtualne zwiedzanie Bydgoszczy. Nasze miasto ma swoją długą historię. Proszę obejrzeć dwa filmy :

https://www.youtube.com/watch?v=dsvqKWh2rns

https://www.youtube.com/watch?v=CYW_sr2GLag

W ramach notatki - proszę wypisać wszystkie omówione zabytki w obu filmach.

Notatki możecie wysłać na adres: wektor.zadalnie@o2.pl

Zadanie to nie jest obowiązkowe! Tylko dla chętnych!

 

 

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 01-05.06.2020

Temat: Upadek systemu komunistycznego.

Przeczytaj materiały w PDF:

/files/files/1989_BROSZURA.pdf

Zadanie: Opisz w zeszycie w skrócie wydarzenia jakie doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce i na Węgrzech.

Po wykonaniu notatki prześlij zdjęcie na email:  wektor.zdalnie@o2.pl do 5.06.2020. (obowiązuje te osoby które maja nkl z historii, osoby które już mają ocenę proponowaną mogą nie wysyłać zadania)

 

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 18-22.05.2020

Temat: ZSRR po II wojnie światowej.

Zapoznaj się z lekcją:

https://epodreczniki.pl/a/zsrr-w-l-1945-1991/DQsqgq0uP

Samodzielnie w zeszycie opracuj zagadnienia:

1.  Scharakteryzuj politykę jaką prowadził po wojnie Stalin?

2. Następcą Stalina został Chruszczow, jaki miał on stosunek do poprzednika, jakie zajął stanowisko wobec kultu jednostki?

3. Jakie zmiany nastąpiły za Chruszczowa w gospodarce ZSRR?

4. Opisz sukcesy ZSRR w podboju kosmosu.

5.  Opisz jak wyglądała polityka w czasach Breżniewa.

6.  Wyjaśnij na czym polegały reformy Gorbaczowa.

Proszę po skończeniu notatki w zeszycie – zrobić zdjęcie i wysłać je na adres email : wektor.zdalnie@o2.pl wpisując w temacie W temacie wpisać  "Historia, ZSRR po II wojnie światowej oraz imię i nazwisko ucznia oraz klasę" termin do 22.05.2020.

 

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 4-8.05.2020

Temat: Powtórzenie materiału - Powstanie Solidarności.

Uwaga – test wielokrotnego wyboru. Oznacza to że zaznaczacie wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Prawidłowych odpowiedzi może być więcej niż jedna!

 1. Kim była Anna Walentynowicz?
 1. Działaczka Wolnych Związków Zawodowych.
 2. Suwnicowa
 3. Dyrektor Stoczni Gdańskiej
 1. W połowie sierpnia 1980 r. strajki wybuchły w:
 1. Bydgoszczy
 2. Gdańsku
 3. Szczecinie
 1. Kim był Lech Wałęsa?

a) elektrykiem

b) Suwnicowym

c) Prezydentem Polski

 1. NSZZ „Solidarność” powstał w roku:
 1.  1979
 2. 1980
 3. 1981
 1. Do NSZZ „Solidarność” w kulminacyjnym momencie należało około:
 1. 8 mln osób
 2. 9 mln osób
 3. 10 mln osób
 1. Robotnicy w 21 postulatach żądali:
 1. Prawa do strajku
 2. Poprawy warunków socjalnych
 3. Uwolnienia więźniów politycznych
 1. Porozumienia sierpniowe podpisali:
 1. Lech Wałęsa
 2. Edward Gierek
 3. Wojciech Jagielski
 1. Ze stanowiska I sekretarza KC PZPR we wrześniu 1980 ustąpił:
 1. Stanisław Kania
 2. Wojciech Jagielski
 3. Edward Gierek
 1. W 1983 r. Lech Wałęsa:
 1. Był internowany
 2. Otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla
 3. Został prezydentem Polski
 1. Podpisanie porozumień sierpniowych miało miejsce w
 1. Gdańsku
 2. W stoczni
 3. W Sali BHP

Proszę podać wszystkie prawidłowe odpowiedzi – numer pytania i wpisać które odpowiedzi są prawidłowe np. 15 – a, c 16 a (pytanie 15 prawidłowe odpowiedzi to a i c, pytanie 16 prawidłowa odpowiedź tylko a – tak wykonane zadanie wysłać na adres email : wektor.zdalnie@o2.pl wpisując w temacie W temacie wpisać  "Historia, test Solidarność, oraz imię i nazwisko ucznia oraz klasę" termin do 11.05.2020.

Temat: Wprowadzenie stanu wojennego.

Przeczytaj artykuł:

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/11/14/stan-wojenny-81-oczami-rosyjskiego-historyka/

Samodzielnie napisz w zeszycie notatkę. W ramach notatki napisz kiedy i w jakich okolicznościach wprowadzono stan wojenny. Jaki był stosunek władz ZSRR do wydarzeń w Polsce. Tej notatki nie musisz wysyłać na email.

 

 

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 20-24.04.2020

Temat : Polska droga do wolności. Niezalezne dziennikarstwo.

W trakcie dzisiejszej lekcji poznacie znaczenie niezależnego dziennikarstwa dla procesu powstania Solidarności i upadku systemu komunistycznego w Polsce.

Proszę przeczytać artykuł:

„Cenzura, bezpieka i pseudonimy. Niezależnie dziennikarstwo w PRL-u”

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/03/22/cenzura-bezpieka-i-pseudonimy-niezaleznie-dziennikarstwo-w-prl-u/

Zad 2   Po przeczytaniu artykułu proszę  samodzielnie udowodnić twierdzenie L. Wałęsy: o tygodniku Powszechnym (minimum 6 zdań):

„Wy nie zapisaliście się do „Solidarności”, wy ją stworzyliście.”

Pytania pomocnicze:

Dlaczego wtedy nie można było publikować dowolnych swoich artykułów. Kto sprawdzał – co trafi do publikacji?

W jaki sposób można było opublikować coś czego władza nie pozwalała?

Czy dziennikarze narażeni byli na jakieś nieprzyjemności przy publikacji niewygodnych dla władzy artykułów? Jak to przebiegało i jak dziennikarze bronili się przed tym?

Proszę po skończeniu notatki w zeszycie – zrobić zdjęcie i wysłać je na adres email : wektor.zdalnie@o2.pl wpisując w temacie W temacie wpisać  "Historia, zadanie nr 2 oraz imię i nazwisko ucznia oraz klasę" termin do 4.05.2020.

Temat : Polska droga do wolności - powstanie NSZZ "Solidarność"

Przeczytaj lekcję a następnie wypisz najważniejsze informację do zeszytu.

Uwaga z tego tematu będzie krótki test w przyszłym tygodniu sprawdzajacy wiadomości.! 

Z tego tematu nie musicie wysyłać swojej notatki na email!

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 06-10.04.2020

Temat: Kryzysy społeczno ekonomiczne w PRL.

 

Proszę zapoznać się z materiałem z epodręcznika od akapitu „Przyczyny wydarzeń marcowych w 1968 r.”  do końca tematu.

https://epodreczniki.pl/a/kryzysy-spoleczno-polityczne-w-prl/DjUJETI4C

w tym tygodniu proszę o przygotowanie samodzielnej notatki z tego tekstu do zeszytu. W ramach notatki proszę zrobić w zeszycie następujące zadanie nr 1:

 

1 a Wyjaśnij, jaką sugestię dla obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zawarł w swojej wypowiedzi Władysław Gomułka.

 

1 b Wyjaśnij, na czym polega strajk okupacyjny.

 

1 c Opisz gospodarkę i życie społeczne w okresie rządów E. Gierka

 

1 d Jakie były przyczyny strajków i wystąpień w czerwcu 1976 r. w Polsce. Jak na niepokoje zareagował rząd?

 

Proszę po skończeniu notatki w zeszycie – zrobić zdjęcie i wysłać je na adres email : wektor.zdalnie@o2.pl wpisując w temacie W temacie wpisać  "Historia, zadanie nr 1 oraz imię i nazwisko ucznia oraz klasę" termin do 20.04.2020.

 

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 23-27.03.2020

Proszę zapoznać się z materiałem z epodręcznika od poczatku do akapitu „Przyczyny wydarzeń marcowych w 1968 r.” – tego już nie czytamy!

https://epodreczniki.pl/a/kryzysy-spoleczno-polityczne-w-prl/DjUJETI4C

w tym tygodniu proszę o przygotowanie samodzielnej notatki z tego tekstu do zeszytu. (Proszę poważnie do tego podejść bo mogę poprosić o przesłanie zdjęć - że notatki są w zeszycie a jak wrócicie do szkoły - zeszyty musza być uzupełnione!) 

W notatce proszę przepisać całe kalendarium. Następnie opisać swoimi  słowami: 

- Geneza poznańskiego czerwca  (napisz 6-8 zdań  o  znaczeniu tygodnika „Po Prostu” subkulturach młodzieżowych)

- Wypadki czerwcowe:  opisz ( 10-14 zdań) czego domagali się robotnicy z Cegielskiego, jak zachowały się władze, opisz użycie wojska, ile osób zginęło)

- Wizyta Chruszczowa (napisz w 6-8 zdaniach – kim był Chruszczow, Jakie miał znaczenia dla ówczesnej polityki polskiej)

- Skutki poznańskiego czerwca (napisz w 6-10 zdaniach – co się zmieniło w Polsce)

- Mała stabilizacja, Opisz (5-8 zdań) : Kiedy miała miejsce, jak zaostrzał się konflikt władzy i społeczeństwa, Co nowego wykorzystano do propagowania ustroju socjalistycznego, jakie zmiany były w życiu gospodarczym)

- Kultura w ukryciu - Opisz (8-12 zdań) gdzie koncentrowało sie życie kulturalne,  jak zachowali się artyści w tym czasie, co takiego chciano przekazać podczas społeczeństwu)

Powodzenia w nauce zdalnej!

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.