• Konsultacje na terenie szkoły

  od 1 czerwca - więcej

  zakładka: ważne!

 • Nabór uczniów do klasy I

  2020/21 - więcej zakładka:

  Rekrutacja

   

 • Zapewniamy praktyki

  w renomowanych 

  bydgoskich firmach!

   

   

 • Wektor nauczy

  dowolnego zawodu!

   

 •  

  Uczymy za darmo!

 • Gratis - wycieczka

  zagraniczna!

 • Gratis - tablet!

 • Dla uczniów-gratis

  materiały do nauki!

Historia

UWAGA WAŻNE

Uczniowie klas ICD i II AB, którzy nie odsyłali wykonanych zadań z powodu trudności technicznych muszą dostarczyć zeszyty (te w których wykonywali zadania z pracy zdalnej)  lub podpisane prace (przedmiot, imię i nazwisko, klasa)  ze wszystkich przedmiotów, z wszystkimi wykonanymi zadaniami do szkoły za cały okres pracy zdalnej – w terminie do 14.05. Brak emaili z zadaniami lub brak dostarczonego zeszytu do szkoły jest równoznaczny z brakiem brania udziału w nauce zdalnej a to będzie skutkowało brakiem promocji do następnej klasy i poinformowaniem urzędu miasta o niespełnianiu obowiązku szkolnego.  Urząd miasta w takich sytuacjach ma prawo nałożyć grzywnę na rodziców do 10 000 zł – kara ta może być nakładana wielokrotnie!

Prosimy o przesłanie wszystkich zadań (np. z języka polskiego ale też z innych przedmiotów), które mieliście wykonać w zeszycie a nauczyciel nie prosił o wysłanie tego na email. Wysyłacie na emaile właściwych nauczycieli lub można dostarczyć zeszyty do szkoły. Dotyczy wszystkich przedmiotów!

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 15-19.06.2020

Temat: Zabytki Bydgoszcz.

Dziś zapraszam Was na wirtualne zwiedzanie Bydgoszczy. Nasze miasto ma swoją długą historię. Proszę obejrzeć dwa filmy :

https://www.youtube.com/watch?v=dsvqKWh2rns

https://www.youtube.com/watch?v=CYW_sr2GLag

W ramach notatki - proszę wypisać wszystkie omówione zabytki w obu filmach.

Notatki możecie wysłać na adres: wektor.zadalnie@o2.pl

Zadanie to nie jest obowiązkowe! Tylko dla chętnych!

 

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 01-05.06.2020

Temat: Niemieckie obozy koncentracyjne na przykładzie obozu w Auschwitz.

Przeczytaj historię obozu:

http://www.auschwitz.org/historia/

 

Możesz też wybrać się na zwiedzanie internetowe obozu:

http://panorama.auschwitz.org/

Zadanie: W notatce w zeszycie zapisz najważniejsze fakty dotyczące obozu. Zrób zdjęcie notatki i wyślij na adres: wektor.zdalnie@o2.pl (do 5.06.2020). Zadanie jest obowiązkowe dla uczniów którzy mają nkl z historii. Jeśli otrzymałeś ocenę proponowaną możesz nie wysyłać zdjęcia zadania.

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 18-22.05.2020

Temat: Sprawa polska w polityce Wielkiej Trójki.

Przeczytaj materiał omawiający temat i samodzielnie opracuj zagadnienia:

 1.  Wyjaśnij dlaczego Stalin był ważnym sojusznikiem dla USA i W. Brytanii.
 2. Kiedy i w jaki sposób zdecydowano o przebiegu wschodniej granicy Polski po wojnie.
 3. Jak polski rząd zareagował na postanowienia konferencji w Jałcie?
 4. Wyjaśnij jakie znaczenie miało powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i „proces szesnastu” dla losów Polski po wojnie.
 5. W jaki sposób zdecydowano o losach Polski w Poczdamie?

Proszę zrobić zdjęcie notatki i wysłać na adres email : wektor.zdalnie@o2.pl wpisując w temacie "Sprawa polska w polityce Wielkiej Trójki"  oraz imię i nazwisko ucznia oraz klasę termin do 22.05.2020.

 

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 04-06.05.2020

Temat: Współpraca koalicji antyhitlerowskiej.

Przeczytaj temat z e-podręcznika   https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-koalicji-antyhitlerowskiej/D11agYALI

Samodzielnie zrób notatkę dotycząca następujących zagadnień: 

 1. Karta Atlantycka. (Jakie miała znaczenie i jej główne cele.)
 2. Przyłączenie ZSRR do wojny. (Kiedy i dlaczego.)
 3. Przyłączenie USA do wojny. (Kiedy i dlaczego.)
 4. Konferencja w Teheranie – Kiedy była i jakie podjęto decyzje?
 5. Konferencja w Jałcie – Kiedy była i jakie podjęto decyzje?
 6. Konferencja w Poczdamie – Kiedy była i jakie podjęto decyzje?

Proszę zrobić zdjęcie notatki i wysłać na adres email : wektor.zdalnie@o2.pl wpisując w temacie "Współpraca koalicji antyhitlerowskiej"  oraz imię i nazwisko ucznia oraz klasę termin do 11.05.2020.

 

 

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 20-24.04.2020

T: Polacy w koalicji antyhitlerowskiej.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika a po przeczytaniu zapisz do zeszytu - Zadanie nr 2: gdzie i w jakim zakresie brali udział w wojnie polscy żołnierze.

Zrób zdjęcie notatki w zeszycie i wyślij na adres email : wektor.zdalnie@o2.pl wpisując w temacie W temacie wpisać  "Historia, zadanie nr 2 oraz imię i nazwisko ucznia oraz klasę" termin do 04.05.2020.

 

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 06-10.04.2020

Proszę zapoznać się z materiałem z epodręcznika od akapitu "Polscy komuniści, Powstanie PPR" do końca!

https://epodreczniki.pl/a/polskie-panstwo-podziemne-podziemie-komunistyczne/D509KdEGZ

w tym tygodniu proszę o przygotowanie samodzielnej notatki z tego tekstu do zeszytu. W ramach notatki proszę napisać w zeszycie następujące zadanie nr 1:

 

1 a W jakich okolicznościach powstała Polska Partia Robotnicza? (kto kierował, jakie były założenia)

 

1 b Wyjaśnij pojęcia: Krajowa Rada Narodowa, Armia Ludowa, PKWN.

 

1 c Napisz jakie były główne założenia Manifestu PKWN

Proszę po skończeniu notatki w zeszycie – zrobić zdjęcie i wysłać je na adres email : wektor.zdalnie@o2.pl wpisując w temacie W temacie wpisać  "Historia, zadanie nr 1 oraz imię i nazwisko ucznia oraz klasę" termin do 20.04.2020.

 

 

Materiał na 2 g lekcyjne. tydzień 23-27.03.2020

Proszę zapoznać się z materiałem z epodręcznika od początku do akapitu "Ku końcowi" Nie czytamy "Polscy komuniści, Powstanie PPR"!

 

https://epodreczniki.pl/a/polskie-panstwo-podziemne-podziemie-komunistyczne/D509KdEGZ

w tym tygodniu proszę o przygotowanie samodzielnej notatki z tego tekstu do zeszytu. (Proszę poważnie do tego podejść bo mogę poprosić o przesłanie zdjęć - że notatki są w zeszycie a jak wrócicie do szkoły - zeszyty musza być uzupełnione!) 

W notatce proszę przepisać całe kalendarium. Następnie opisać swoimi  słowami:

- Związek Walki Zbrojnej (6-8 zdań - kto założył, kto nadzorował, jakie były cele)

- Armię Krajową ( 3-5 zdań: z przekształcenia jakiej organizacji powstała AK, ile liczyła żołnierzy, dlaczego powołano AK, jakie symbole miała AK)

- Rada Jedności Narodowej (napisz w 8-12 zdaniach - czym była ta organizacja, opisz jej główne założenia z deklaracji programowej RJN

- Delegatura Rządu na Kraj (napisz w 8-12 zdaniach - czym była DRnK, Jakie departamenty były w DRnK, wymień zadania departamentów.

- Tajne nauczanie Opisz (5-8 zdań) jak było zorganizowane i jaka była skala.

- Kultura w ukryciu - Opisz (5-8 zdań) gdzie koncentrowało sie życie kulturalne,  jak zachowali się artyści w tym czasie, co takiego chciano przekazać podczas społeczeństwu)

- Działalność dywersyjno-sabotażowa -(napisz 10-15 zdań na czym polegała ta działalność, jakie były zalecenia dla ludności cywilnej)

Powodzenia w nauce zdalnej!

Mariusz Mazany

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.