• Konsultacje na terenie szkoły

  od 1 czerwca - więcej

  zakładka: ważne!

 • Nabór uczniów do klasy I

  2020/21 - więcej zakładka:

  Rekrutacja

   

 • Zapewniamy praktyki

  w renomowanych 

  bydgoskich firmach!

   

   

 • Wektor nauczy

  dowolnego zawodu!

   

 •  

  Uczymy za darmo!

 • Gratis - wycieczka

  zagraniczna!

 • Gratis - tablet!

 • Dla uczniów-gratis

  materiały do nauki!

Religia

UWAGA WAŻNE

Uczniowie klas ICD i II AB, którzy nie odsyłali wykonanych zadań z powodu trudności technicznych muszą dostarczyć zeszyty (te w których wykonywali zadania z pracy zdalnej)  lub podpisane prace (przedmiot, imię i nazwisko, klasa)  ze wszystkich przedmiotów, z wszystkimi wykonanymi zadaniami do szkoły za cały okres pracy zdalnej – w terminie do 14.05. Brak emaili z zadaniami lub brak dostarczonego zeszytu do szkoły jest równoznaczny z brakiem brania udziału w nauce zdalnej a to będzie skutkowało brakiem promocji do następnej klasy i poinformowaniem urzędu miasta o niespełnianiu obowiązku szkolnego.  Urząd miasta w takich sytuacjach ma prawo nałożyć grzywnę na rodziców do 10 000 zł – kara ta może być nakładana wielokrotnie!

Prosimy o przesłanie wszystkich zadań (np. z języka polskiego ale też z innych przedmiotów), które mieliście wykonać w zeszycie a nauczyciel nie prosił o wysłanie tego na email. Wysyłacie na emaile właściwych nauczycieli lub można dostarczyć zeszyty do szkoły. Dotyczy wszystkich przedmiotów!

Religia - materiał na 2h lekcyjne na tydzień 15-19.06

/files/files/Religia15-19.06.pdf

Religia - materiał na 2h lekcyjne - 01-05.06

/files/files/Religia1-5.06AB.pdf

Religia - materiał na 2h lekcyjne na tydzień 18-22.05.2020

/files/files/Religia.pdf

Religia Materiał na 2 godziny dla klasy IIAB w tygodniu 4-8.05.2020

 

Kochani, na początku chciałbym Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić.

Przypominam, że jestem dla Was dostępny, także na komunikatorze, “Skype”, najłatwiej znaleźć mnie wpisują mój adres e-mailowy - bchoma@poczta.onet.pl. Niestety nie jestem zbyt często przy kompie, mam inne dyżury (Msza, spowiedź itp.) ale będę starał się zawsze odpowiadać najłatwiej jest mnie złapać między 11 a 12.3o, oraz od 19 do 20. Tyle informacji a teraz do katechezy ... 

 

 

Dlaczego zło, jeśli Bóg istnieje?

 

Bóg dopuszcza zło, aby z niego wyprowadzić jeszcze większe dobro.

Św. Tomasz z Akwinu

 

            Kochani rozpocznijmy naszą katechezę modlitwą. Dziś proponuję Wam modlitwę papieża Franciszka do Matki Bożej na maj (miesiąc Maryjny – nabożeństwa zwane „majowym”:

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpie­niem Jezusa, trwając mocno w wierze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

 

Wracamy po tym okresie świątecznym do naszych tematów rozpoczętych jeszcze w marcu na temat dobra i zła – moralności. Myślę, że ten temat będzie dla was ciekawy, pewnie nie raz zadawaliście sobie to pytanie: Dlaczego zło?, czy Bóg je stworzył? itp… Zacznijmy od pytania – refleksji, które warto aby każdy, sobie nie tylko postawił, ale spróbował odpowiedzieć co sądzi na ten temat tu i teraz: Dlaczego człowiek jest zdolny do czynienia zła? Nie szukajcie podpowiedzi a starajcie się odpowiedzieć (można zapisać sobie odpowiedź) na bazie tego co już wiecie, warto przypomnieć sobie co Wam mówiłem rok temu omawiając stworzenie świata. ……………………….. jest odpowiedź, teraz przeczytajcie ten tekst:

 

„W najkrótszej formie mój problem ujmę tak; Skoro Bóg jest wszechmogący i zarazem kocha człowieka, dlaczego na świecie istnieje zło? Dlaczego dał człowiekowi wolną wolę do czynienia zła? Czyż nie mógł stworzyć wolnej woli, która nie dopuściłaby zła? Wreszcie, dlaczego w świecie istnieje zło, które nie wynika z działania człowieka, np. kataklizmy naturalne, choroby? Skoro Bóg jest wszechmogący, to każdy zamierzony cel ludzkiego cierpienia mógłby osiągnąć bez tego cierpienia'.

Witam Panie Tomaszu! Nie zadaje Pan nam łatwych pytań, dlatego proszę nie oczekiwać prostych odpowiedzi (...)

Bóg, stwarzając świat, nie stworzył zła. Stworzył nas dobrymi, budząc w nas potrzebę dobra i doskonałości. Dał ludziom Prawo, wiedzę, która pozwalała ludziom czynić dobro. Bóg pokazał ludziom, co jest dobre i co mają robić, by żyć dobrze - co zostało symbolicznie przekazane nam w Księdze Rodzaju. I człowiek, mając wolną wolę, mógł wybrać to dobro lub to dobro odrzucić. Miał wybór i dokonał wyboru - wiemy jakiego - odrzucił dobro, które symbolizował raj. W tym samym cytacie wyjaśniono i inny Pań­ski problem. Prawo to nie jest jakiś kodeks karny, ale Przymierze, taki kontrakt dwóch stron - pomiędzy Bogiem a człowiekiem z warunkami dla obu stron do zachowania na równych prawach. Bóg gwarantuje w nim, iż jeśli będziemy czynić dobrze, w ten sposób spotka nas dobro. Jeśli zaś odrzucimy dobro zaoferowane nam przez Boga, nie będzie nam dane z tego dobra skorzystać. (...)

Zło jest skutkiem i zawsze było skutkiem złych wyborów - innego zła. Nigdy z czegoś, co jest dobre, nie wynika zło. Nigdy też ze zła nie ma dobra. Istnienie zła osobowego, czyli szatana, jest efektem złego wyboru grupy aniołów stworzonych przez Boga, ob­darzonych wielką mocą, ale zarazem posiadających wolną wolę. Gdy szatan dokonał wyboru odrzucającego Miłość Boga, sam stał się zły (bo odrzucił dobro) i sam stał się przyczyną zła. To samo dzieje się z człowiekiem. (...)

Zło jest, bo wielu ludziom nie chce się szukać i wybierać dobra. Wielu ludzi pociąga zło, gdyż wydaje się im, że zło zaspokaja ich potrzeby, co jest sprzeczne samo w sobie, gdyż zło niczego nie zaspokaja, ale właśnie rozbudza kolejne potrzeby do zaspokojenia - pokazuje to przykład uzależnień. (...)

(http://www.palys.interq.pl/Pytania/istnienie„zla.htm, z dnia 12.01.2012)

 

            Myślę, że po przeczytaniu tego fragmentu możemy spróbować uszczegółowić naszą wcześniejszą odpowiedź, jeśli nie to proponuję po pytaniach jeszcze jeden ciekawy fragment:

 

·        Jakie są przyczyny zła w świecie?

·        W jaki sposób możesz pokonywać zło we własnym życiu?

·        W kim znajdziesz szczególne oparcie, walcząc ze złem?

 

„Zło w świecie jest ponurą i bolesną tajemnicą. Sam Ukrzyżowany pytał swojego Ojca: «Boże mój, czemuś Mnie opuścił?» (Mt 27,46). W wielu aspektach jest ono niepojęte. Jedno wiemy jednak na pewno: Bóg w stu procentach jest dobry. W żadnym wypadku nie może być sprawcą czegoś złego. Bóg stworzył świat dobrym, ale nie jest on jeszcze doskonały. Przez gwałtowne zmiany i bolesne procesy przeobraża się, dążąc do ostatecz­nej doskonałości. Lepiej mówić tu o złu fizycznym, jak nazywa Kościół np. wrodzone kalectwo albo katastrofy naturalne. Zło moralne z kolei powstaje w wyniku nadużywania wolności w świecie. «Piekło na ziemi» - dzieci - żołnierze, samobójstwa, obozy koncentracyjne - zgotowali sobie sami ludzie. Zasadnicze pytanie nie brzmi zatem: «Jak można wierzyć w dobrego Boga, skoro jest tyle zła?», lecz «Jak wrażliwy i rozsądny człowiek mógłby znieść życie na ziemi, gdyby Bóg nie istniał?». Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa pokazują nam, że zło nie zabrało głosu jako pierwsze i nie ma ostatniego słowa. Z największego zła Bóg wyprowadził absolutne dobro. Wierzymy w to, że Bóg podczas Sądu Ostatecznego położy kres wszelkiej niesprawiedliwości. W przyszłym życiu nie będzie miejsca na zło i skończy się cierpienie". (Youcat, 51)

 

Panie, przenikasz i znasz mnie,

Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.

Z daleka przenikasz moje zamysły,

widzisz moje działanie i mój spoczynek

i wszystkie moje drogi są Ci znane.

Choć jeszcze nie ma słowa na języku:

Ty, Panie, już znasz je w całości.

Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swe rękę.

(Ps 139,1-5)

 

            Mam nadzieję, że coś się wyjaśniło, niczym zadam Wam zadanie domowe chciałbym podsumować dzisiejsza katechezę cytatem jednego z moich najbardziej ulubionych autorów chrześcijańskich, wielkiego filozofa i teologa, a przede wszystkich chrześcijanina, św. Augustyna i zaproponować Wam krótki film z znanej Wam już seri:

„Bóg potrafi nawet zło zamienić w dobro - pod warunkiem, że człowiek będzie Stwórcy poddany bez żadnych zastrzeżeń. Bóg, ponieważ jest dobry w najwyższym stopniu, nie pozwoliłby na istnienie jakiegokolwiek zła w swoich dziełach, jeśli nie byłby na tyle potężny i dobry, by wyprowadzić dobro nawet z samego i największego zła”.

https://www.youtube.com/watch?v=EGdgF4hxRRA, można tez obejrzeć dwie następne katechezy 25 i 26.

 

A teraz powoli lądujemy. Jako zadanie domowe proponuję Wam dzisiaj następujące zadanie. Najpierw uważnie przeczytajcie fragment Listu św. Pawła do Koryntian a później spróbujcie wyjaśnić, co dla Ciebie znaczą te słowa Pisma Świętego. Czekam na Wasze wypowiedzi (bchoma@poczta.onet.pl):

 

„Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15,57).

 

Kochani pozdrawiam, czekam na Wasze odpowiedzi i oczekuję na następne spotkanie. Tradycyjnie poniżej umieszczam jeszcze słowniczek i coś byście się uśmiechnęli

Ks. Bogusław Choma TJ

Uśmiechnij się

„Na sklep napada złodziej. Wchodzi i widzi tam starą kobieci­nę i mówi:

-   Dawaj babo kasę!

-   Spokojnie. Jaką? Grycaną cy jęcmienną?"

(„Nasza Droga", 1(643)72012)

 

Słowniczek

Zło - jedna z podstawowych kategorii etyczno-filozoficznych i religijnych, używana także w różnych odcieniach znaczeniowych w języku potocznym, opisująca to, co negatywne, a więc niewłaściwe i niepożądane z punktu widzenia danej hierarchii wartości, pewnych potrzeb lub założonego planu.

W sensie czysto fizycznym mianem zła określa się niektóre zjawiska niezależne od czynnika wolicjonalnego, będące integralną częścią świata jako takiego (tzw. zło naturalne, np. klęski żywiołowe, przemijalność wszystkiego, choroby i śmierć), a także niedostatek albo brak ważnych cech strukturalnych poszczególnych form bytu (tzw. zło techniczne), wynikający z przypadku (np. defekt genetyczny organizmu), bądź błędu popełnionego przy ich tworzeniu lub użyt­kowaniu (np. wady konstrukcyjne urządzeń). Zło moralne to przeciwstawienie się obowiązującym normom: na­kazom i zakazom ustanowionym w celu ochrony pewnego porządku religijnego, egzystencjalnego czy etyczno-społecznego - łączy się ono zwykle związkiem przyczynowo-skutkowym z różnymi formami zła fizycznego (świętokradztwo, kłamstwo, kradzież, gwałt, zabójstwo, wojna itp.).

(http://portalwiedzy.onet.pl, z dnia 12.01.2012)

 

 

 

Religia   Materiał na 2 godziny dla klasy IIAB w tygodniu 20-24.04.2020

 

Wielkanoc

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.

(św. Jan Paweł II)

 

 

Wielkanoc - czyli Noc, która jest Wielka, ponieważ Chrystus dokonuje największego cudu w historii świata. Pokonuje śmierć, pokonuje grzech, pokonuje nasze słabości..., moi Drodzy witam serdecznie spotykamy się w ten dziwny sposób już po świętach, to dobra okazja by jeszcze przez chwilę zatrzymać się na tymi przeżywanymi w tych dniach tajemnicach, i sobie przybliżyć Chrystusa Zmartwychwstałego, Chrystusa Zwycięskiego. Zacznijmy nasze spotkanie modlitwą "Zdrowaś Maryjo …”

 

Na początek przeczytajcie ten tekst:

 

„Miasto z rubinów i szmaragdów. Miałam 20 łat i moje życie leżało w gruzach. W szkole szło mi świetnie, miałam pasje i chłopaka, w którym byłam zakochana bez pamięci. Wszystko zaczęło sypać się po maturze, Dwa razy nie dostałam się na wymarzone studia, a potem kiedy przyjęto mnie na płatne, zaoczne, wyrzucono mnie z nich po pierwszym semestrze. Nie miałam pracy. Ale nie to było najgorsze. Pewnego wieczoru mój chłopak przyszedł i powiedział, że się zakochał w innej dziewczynie i że z nami koniec. Byliśmy ze sobą 3 lata. Wtedy kompletnie się załamałam. Nic nie miało już dla mnie sensu. Moje życie choć fizycznie trwało, dla mnie wydawało się skończone. Wszyscy mówili mi, że prawdziwa, wielka miłość dopiero przede mną, ale ja w to nie wierzyłam. Choć bardzo chciałam odkochać się w Tomku, nie mogłam. W każdym chłopaku szukałam jego. W czasie Wielkiego Tygodnia poszłam do spowiedzi i opowiedziałam spowiednikowi, że mam już dość. Opowiedziałam, jakie mam problemy i dodałam: moje życie leży w gruzach. On na to, że jest w Starym Testamencie taki fragment, że Bóg odbuduje zburzoną Jerozolimę i kiedy to zrobi, to ona będzie jeszcze piękniejsza niż wcześniej. Że odbuduje ją z rubinów, szmaragdów i złota. Powiedział, że za kilka dni będzie Wielkanoc i że Chrystus, który pokonał śmierć, może odbudować moje życie, tak jak tę zburzoną Jerozolimę. Żeby w Wielkanoc szczególnie Go o to prosić. A kiedy odbuduje, będzie ono jeszcze piękniejsze niż wcześniej. Jest tylko jeden warunek: muszę Go o to prosić i zaufać Mu. I nie poganiać Go, tylko czekać, aż odbuduje moje życie w czasie, który wybrał. Ta spowiedź mnie odmieniła. Rok później nie tylko się odkochałam w moim byłym chłopaku, ale dostałam się na studia, o jakich nie miałam nawet odwagi marzyć i je skończyłam. I choć przychodziły różne problemy, dziś mogę powiedzieć, że Bóg odbudował moje życie jak tę zburzoną Jerozolimę. Wciąż odbudowuje. I wciąż moc zmartwychwstania wprawia mnie w ogromne zdumienie. Majka

(Michał Widurski, Zmartwychwstali Świadectwa wielkanocne, [w:] „Opiekun", Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej, http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial™artykuły&id™1026, z dnia 15.01.2012)

 

A teraz spróbuj ale, tak uczciwie, tylko dla Ciebie odpowiedzieć sobie na te pytania (fajnie byłoby o tym porozmawiać, usłyszeć opinie innych, może to być okazja by w tym czasie porozmawiać o tym z domownikami???):

 

·        Kim dla Ciebie jest Chrystus, który pokonuje śmierć i grzech?

·        W jaki sposób możesz pomóc swoim bliskim przeżyć prawdziwie święta Zmartwychwstania Pańskiego?

·        Czy prosisz o pomoc w trudnościach, których doświadczasz, Chrystusa Zmartwychwstałego?

 

 

„Z punktu widzenia nauk przyrodniczych nie ma żadnego dowodu na Zmartwychwstanie Jezusa. Istnieją jednak bardzo mocne świadectwa indywidualne i zbiorowe, pochodzące od osób żyjących w czasach, gdy te wydarzenia rozgrywały się w Jerozolimie. Najstarszym pisemnym świadectwem Zmartwychwstania jest list, który św. Paweł napisał do Koryntian, ok. 20 lat po śmierci Chry­stusa: «Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu. Następnie ukazał się ponad 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje do dziś, niektórzy już umarli» (l Kor 15,3-6). Paweł mówi tu o żywej tradycji, jaką zastał w pierwotnej wspólnocie, po tym jak spotkawszy Chrystusa dwa albo trzy lata po Jego śmierci i Zmartwychwstaniu, sam stał się chrześcijaninem. Uczniowie jako pierwszy dowód rzeczywistości Zmartwychwstania wskazywali na fakt pustego grobu (Łk 24,5-6). Odkryły go akurat kobiety, które według ówczesnego prawa nie mogły świadczyć. Chociaż mowa jest tu o tym, że już apostoł Jan, zastawszy pusty grób, «zobaczył i uwierzył» (J 20,8b), to jednak pewność, że Jezus żyje, ugruntowała się dopiero po objawieniach Chrystusa. Ten szereg spotkań ze Zmartwychwstałym zakończyło Jego Wniebowstąpienie. Jednakże do spotkań z żywym Panem dochodziło i później aż po dzień dzisiejszy: Jezus Chrystus żyje”.

(Youcat, 106)

 

Abyśmy lepiej poznali Pismo Święte i co mówi nam o zmartwychwstaniu przeczytajcie uważnie zaproponowane fragmenty Biblijne o Zmartwychwstaniu:

 

1 Kor 15,3-8

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.

 

Łk 24,1-8

W pierwszy dzień tygodnia poszły (niewiasty) skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.

 

J 20,3-9

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.

 

Mt 28,1.9-10

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

 

J 20,11-18

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy /tak/ płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział

 

J 20,24-28

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!

 

Po przeczytaniu tych fragmentów spróbujcie wypełnić poniższą tabelę i przesłać mi odpowiedź: (bchoma@poczta.onet.pl)

 

Sigla wybranego fragmentu

Pytania

Odpowiedzi

1 Kor 15,3-8

1.  Komu ukazał się Jezus

 

 

 

 

 

Łk 24,1-8;

1.  Kogo spotkały niewiasty przy grobie?

2.  Co następnie zrobiły niewiasty?

 

 

 

 

 

J 20,3-9

1.  Kto ujrzał Jezusa?

2.  Co zrobiły te osoby, kiedy zobaczyły Jezusa?

 

 

 

 

 

Mt 28,1.9-10

1.  Kto ujrzał Jezusa?

2.  Do czego zostały wezwane przez Jezusa?

 

 

 

 

 

J 20,11-18

1.  Kto zobaczył aniołów?

2.  Po czym osoba widząca Jezusa poznała Go?

 

 

 

 

 

J 20,24-28

1.  Kto nie uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa?

2.  Po ilu dniach ta osoba zobaczyła Jezusa?

3.  Co powiedziała ta osoba, kiedy zobaczyła Jezusa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Chryste Zbawicielu

Chryste Zbawicielu, składamy Ci dzięki

za Twą zbawczą Ofiarę, jedyną nadzieję ludzi!

O Chryste Zbawicielu, dziękujemy Ci za eucharystyczne

dzielenie chleba, które ustanowiłeś, aby móc rzeczywiście

spotykać Twoich braci i siostry na przestrzeni wieków.

O Chryste Zbawicielu, napełnij serca ochrzczonych pragnieniem ofiarowania się wraz z Tobą i zaangażowania

na rzecz zbawienia swoich braci i sióstr! Ty, który jesteś rzeczywiście obecny w Najświętszym

Sakramencie, rozlej obficie swoje

błogosławieństwo na Twój lud, tutaj zgromadzony, aby stał

się prawdziwie znakiem nowego świata!

Amen.

(św. Jan Paweł II, 21 lipca 1981 r.) http://www,apostol.pl/modlitwy/jan-pawel-ii/o-chryste-zbawicielu,

z dnia 15.01.2012

 

Ostatnim elementem naszej dzisiejszej katechezy niech będzie Wasza próba odpowiedzi na postawione niżej pytania - prześlijcie mi Wasze odpowiedzi: (bchoma@poczta.onet.pl)

 

Co by było, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał?  ........................................................................

Co by było, gdyby na świecie zabrakło przebaczenia, sprawiedliwości, pokoju? .......................................

Jak wygląda świat Twojego serca w czasie świąt wielkanocnych? .............................................................

 

Może na zakończenie posłuchacie pięknych pieśni: https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=l6djoOEjwNY&feature=emb_logohttps://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=l6djoOEjwNY&feature=emb_logo

i obejrzyjcie sobie cudowny krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=O7iqlmpFeCk&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=35

 

Kochani, na koniec chciałbym Wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Ktoś powiedział, że świat po tej pandemii nie będzie już taki sam, życzę Wam i Waszym najbliższym byśmy przede wszystkim byli lepsi, bardziej kochali, bardziej cenili innych i nasze tradycje, by Zmartwychwstały dał nam dużo mocy do uczynienia naszego życia, życia rodziny i społeczeństwa lepszym.

Pozdrawiam i do następnego spotkania. Pomódlcie się jak prosi papież Franci­szek o ustąpienie epidemii modlitwą „Ojcze nasz…”. Jeśli macie jakieś pytania to nie bójcie się pytać, będę starał się na nie odpowiedzieć. Chętnych zachęcam aby obej­rzeć w tym czasie film „Pasja” albo inny mówiący o męce Pana Jezusa.

                                                                                                                      Ks. Bogusław Choma TJ

                                                                                                                 (bchoma@poczta.onet.pl)

 

 

 

Materiał na 2 godziny lekcyjne. Tydzień 06-10.04.2020

Proszę otworzyć plik pdf:

/files/files/klasa_IIab_-_wielki_Post_03.pdf

 

 

 

Materiał na 2 godziny lekcyjne. Tydzień 23-27.03.2020

Proszę otworzyć plik pdf:

/files/files/klasa_II_-_moralno%C5%9Bc_01.pdf

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.