• Konsultacje na terenie szkoły

  od 1 czerwca - więcej

  zakładka: ważne!

 • Nabór uczniów do klasy I

  2020/21 - więcej zakładka:

  Rekrutacja

   

 • Zapewniamy praktyki

  w renomowanych 

  bydgoskich firmach!

   

   

 • Wektor nauczy

  dowolnego zawodu!

   

 •  

  Uczymy za darmo!

 • Gratis - wycieczka

  zagraniczna!

 • Gratis - tablet!

 • Dla uczniów-gratis

  materiały do nauki!

Religia

Kochani, na początku chciałbym Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić.

Była sugestia bym był dostępny dla Was, także na komunikatorze, dlatego informuję, że jestem dostępny na “Skype”, najłatwiej znaleźć mnie wpisują mój adres e-mailowy - bchoma@poczta.onet.pl. Niestety nie jestem zbyt często przy kompie, mam inne dyżury (Msza, spowiedź itp.) ale będę starał się zawsze odpowiadać najłatwiej jest mnie złapać między 11 a 12.3o, oraz od 19 do 20. 

Religia - materiały na 2h lekcyjne - 08.06-12.06

/files/files/Religia8-12.06.pdf

Materiały na 2h lekcyjne 11-15.05 dla klasy I F i poniżej dla klasy IGH

I F - /files/files/IF_religia.pdf

I GH - /files/files/IGH_religia.pdf
 

Materiał na 2 g lekcyjne 27.04-01.05.2020

 

 

Spotkanie z żywym Bogiem - Msza Święta

 

Msza święta jest ofiarą, która powstrzymuje boską

sprawiedliwość, która podtrzymuje cały Kościół, która zbawia świat.

(św. Jan Maria Vianney)

 

Zacznijmy wspólnie modlitwą – proponuję ponownie modlitwę do św. Andrzeja Boboli patrona Polski. Piękna modlitwa na dzisiejsze dni:

 

Święty Andrzeju – patronie trudnych czasów, który krzepiłeś Polaków w cza­sach niewoli, wojen i wszelkiego zagrożenia – oddajemy się tobie w opiekę.

Pomagaj nam przetrwać czasy kryzysu i niepewności, w jakich przyszło nam żyć.

Uproś łaskę Bożego pokoju, rozwagi i ewangelicznej roztropności, byśmy potra­fili dostrzegać i oceniać wszystkie sprawy własne i sprawy naszego narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które do­strzegamy.

Święty Andrzeju Bobola – oręduj za nami u Pana. Amen.

 

A teraz do pracy, na początku tradycyjnie proponuję Wam teks, który przeczytajcie uważnie i starajcie się zastanowić nad Waszymi postawami:

 

 

„Kolega ministrant wyciąga cię na mszę.

A.        Idziesz.

B.        Wciąż leżysz, przecież dopiero dwunasta.

C.        Nie idziesz, równie dobrze możesz pomodlić się w lesie.

Krótko: Z całego serca zalecamy odpowiedź A (jeden punkt). Msza to największy skarb, jaki mamy w Kościele. Jest tu wszystko: krzepiące słowa, dające siłę Ciało Boga i ofiara z naszego życia i bólu, którą możemy złożyć na ołtarzu. O Mszy można by napisać osobną książkę (i chyba trzeba będzie to zrobić). Na razie ograniczmy się do kilku wskazówek praktycznych.

Ale zanim to nastąpi - damy odpór fanom odpowiedzi C, tym, którzy przekonują, że równie dobrze można pomodlić się w lesie, warto uświadomić, że zachowują się jak ktoś, z kim dziewczyna umówiła się na rondzie Jagiellońskim, a on mimo to -bo tak czuje - pojedzie sobie do Piaseczna. Modlić można się zawsze i wszędzie, ale jest miejsce, gdzie Boga można spotkać z całą pewnością, bez wątpliwości, czy głos, który słyszę w środku, to nie echo moich własnych słów. Takim miejscem jest kościół, a zwłaszcza Msza, którą Jezus polecił nam odprawiać «na swoją pamiątkę». Msza to najważniejsza rzecz w całym katolicyzmie. To chwila, w której staje obok siebie cały Kościół razem ze swoim Założycielem. Wystarczy uświadomić sobie, że zawsze, gdy jesteśmy na Mszy, gdzieś w innym zakątku świata też odprawiana jest właśnie Msza Święta. Msza zawiera w sobie wszystkie prawdy wiary, trzy naj­ważniejsze dni chrześcijaństwa. Jest w niej Wielki Czwartek i Ostatnia Wieczerza, w czasie której Jezus polecił Swoim uczniom, by odtąd aż do końca świata zbierali się razem, żeby łamać chleb i ofiarować kielich pełen wina, a pod tymi Postaciami zostanie z nami On sam. Jest Wielki Piątek - wspomnienie śmierci Jezusa na krzy­żu (Bóg daje się na krzyżu połamać jak chleb, w czasie Mszy mówi się o Nim jak o złożonym w ofierze baranku). Jest i wielkosobotnia noc - zmartwychwstanie, najważniejsze wydarzenie w życiu chrześcijan.

Dłużej: Dlatego właśnie nasi duchowi przodkowie. Choć wrośli z juda­izmu, nie czcili szabatu, ale dzień Zmartwychwstania. Od najdawniej­szych czasów właśnie w niedzielę spotykali się na łamaniu chleba. Msza nie zawsze wyglądała tak, jak dzisiaj. W II wieku miała dwa elementy - czytanie Pisma Świętego i Eucharystię. To «kościelne» słowo skrywa niesamowitą tajemnicę - Bóg chrześcijan stał się dla nich posiłkiem, Eucharystia to tajemnica Jego troskliwości, posilania człowieka chlebem i winem, które stają się Ciałem i Krwią Boga. W pismach żyjącego w II wieku świętego Justyna możemy znaleźć wzmiankę o tym, że po czytaniach następowała modlitwa dziękczynna, którą prowadził przewodniczący liturgii, a trwała ona, «ile tylko może». Stopniowo do mszy dodawano kolejne elementy, pojawiła się homilia, modlitwa powszechna, czyli dzisiejsze wezwania zakończone zwykle słowami: «Ciebie prosimy -wysłuchaj nas, Panie» i pocałunek pokoju. Dzisiejsza Msza Święta składa się z czterech (niektórzy wyróżniają pięć) elementów".

(Szymon Hołownia, Monopol na zbawienie, Kraków 2010)

 

Po przeczytaniu tego tekstu, zatrzymaj się na chwilę i odpo­wiedz sobie na te pytania:

·        W jaki sposób uczestniczysz we Mszy Świętej?

·        Czy Msza Święta jest dla Ciebie prawdziwym spotkaniem z Chrystusem?

·        Jak się przygotowujesz do tego spotkania?

·        Czy jesteś obecny na wszystkich częściach Mszy Świętej, czy zdarza ci się spóźniać; wychodzić wcześniej?

 

W odpowiedziach, ale i zastanowieniu się nad sensem tych pytań mogą dopomóc Ci następujące teksty:

 

„«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki»".

(J6,51-58)

 

„Liturgia Eucharystii przebiega według podstawowej struktury, zachowanej przez wieki do naszych czasów. Rozwija się ona w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią organiczną jedność:

-  zgromadzenie się uczestników, liturgia słowa z czytaniami, homilią i modlitwą powszechną;

-  liturgia eucharystyczna* z przygotowaniem chleba i wina, konsekracją w czasie dziękczynienia i komunią.

Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna stanowią razem «jeden akt kultu». Zastawiony dla nas stół eucharystyczny jest równocześnie stołem Słowa Bożego i Ciała Pana".

(KKK 1346)

 

Prosty schemat Mszy Św., spróbujcie odpowiedzieć na pytanie o to się dzieje na ołtarzu podczas następujących części Mszy Św., a odpowiedzi proszę przesłać do mnie (bchoma@poczta.onet.pl), kochani spóbujcie odpowiedzieć najpierw bez szukania pomocy, jeśli to się nie uda to wtedy sięgnijcie po inne pomoce, ja w słowniczku na końcu jako pomoc umieściłem szczegółowy schemat Mszy Św.:

1.      Obrzędy wstępne – wprowadzenie ………………………………………………………………….

2.      Liturgia Słowa ………………………………………………………………………………………….

3.      Liturgia Eucharystyczna …………………………………………………………………………….

4.      Obrzędy Zakończenia ………………………………………………………………………………….

 

I co daliście radę?

 

Chryste, Zbawicielu,

składamy dzięki za Twoją zbawczą ofiarę,

która jest jedyną nadzieją człowieka! Chryste Zbawicielu,

składamy dzięki za eucharystyczne łamanie Chleba,

któreś ustanowił, by rzeczywiście poprzez biegi stuleci

spotykać swych braci!

(św. Jan Paweł II, Orędzie do uczestników Kongresu Eucharystycznego, Lourdes 1981)

 

A teraz powoli lądujemy. Jako zadanie domowe proponuję Wam mały test, co pamiętamy ze Mszy Św., który najpierw powinien być odpowiedzią dla Was, jak to jest z tą Mszą a dopiero później dla mnie. A więc do pracy, spróbujcie wpisać brakujące słowa w teksty pochodzące ze Mszy. Czekam na wyniki (bchoma@poczta.onet.pl):

 

1.      (Confiteor – akt pokuty):Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, .................. i ................., że bardzo zgrzeszyłem .............., mową, ............ i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja ............... ............... wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich .................... i Świętych, i was, bracia i siostry, o ................. za mnie do Pana Boga naszego.

2.      (Gloria): Chwała na wysokości Bogu a na ............. pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. ...................... Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.

3.      (Sanctus – Święty): Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są …………… i …………. chwały Twojej. Hosanna na wysokości. ………………, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

4.      (Agnus Dei - Baranku Boży)

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ......................................................................

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ......................................................................

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ......................................................................

 

To tylko tak wygląda groźnie na pewno dacie sobie radę. Pozdrawiam i do ……. Mam nadzieję szybkiego zobaczenia. A zerknijcie do umieszczonego na końcu słowniczka.

o. Bogusław Choma TJ

(bchoma@poczta.onet.pl)

 

 

 

Eucharystia, przyjęta z miłością i adorowana z zapałem, staje się szkołą wolności i realizacji przykazania miłości. [...] uczy przezwyciężać powierzchowne emocje [...], uwal­nia od zasklepienia się w sobie i usposabia do otwarcia się na innych.

(św. Jan Paweł II)

 

Uśmiechnij się……

„Któregoś niedzielnego ranka matka budzi syna, żeby wstał i szykował się do kościoła,

-     Och, jak mi się nie chce dzisiaj iść do kościoła, nikt mnie tam nie lubi, kazania są nudne i żaden z moich znajomych już mnie nie odwiedza.

-     Synu - powiedziała matka po pierwsze, nie wszyscy Cię nie lubią, tylko kilku brutali, którym musisz stawić czoła, po drugie, kazania mają duże znaczenie dla wielu ludzi. Jeśli byś ich posłuchał, byłbyś zaskoczony, w jakim stopniu pomagają one ludziom. Po trzecie, masz dużo przyjaciół w kościele. Zawsze zapraszają Cię do swoich domów. Po czwarte, musisz iść, jesteś przecież proboszczem tej parafii!".

(http://www.katecheza.info)

 

SŁOWNICZEK

Epikleza (gr. epikaleo 'wzywać, przyzywać') - modlitwa z prośbą, żeby Duch Święty zstąpił na dary ofiarne i zamienił je w Ciało i Krew Chrystusa dla duchowego pożytku tych, którzy je przyjmują.

 

Homilia - następujące bezpośrednio po Ewangelii wyjaśnienie jakiegoś aspektu czytań Pisma Świętego (przede wszystkim Ewan­gelii), względnie innego tekstu spośród stałych lub zmiennych części Mszy danego dnia, uwzględniające zarówno treść obcho­dzonego święta, jak i szczególne potrzeby uczestników liturgii.

 

Modlitwa eucharystyczna - ośrodek i szczyt całej Eucharystii czyli modlitwa dziękczynienia (od której bierze nazwę: gr. eucharistein 'dziękować') i uświęcenia.

 

Msza Święta - (łac. missa odprawienie, zwolnienie') główny obrzęd religijny w Kościele rzymskokatolickim. Części Mszy Świętej:

-  obrzędy wstępne,

-  liturgia słowa,

-  liturgia eucharystyczna,

-  obrzędy zakończenia.

Prefacja (łac. praefatio csłowa wstępne, wstęp, przedmowa')

-  pierwszy element modlitwy eucharystycznej.

(http://www.ministranci.pl/nr/slownik)

 

Szczegółowy schemat Mszy Św.:

I. OBRZĘDY WSTĘPNE

Procesja i pieśń na wejście.

Pozdrowienie ołtarza (pokłon, ucałowanie ołtarza, okadzenie ołtarza).

Znak krzyża i pozdrowienie wiernych.

Wprowadzenie do liturgii dnia.

Akt pokutny (zazwyczaj Confiteor, czyli Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu).

Aklamacja Kyrie elejson (Panie, zmiłuj się nad nami).

Hymn Gloria (Chwała na wysokości Bogu).

Kolekta – modlitwa dnia.

II. LITURGIA SŁOWA

Czytania biblijne pierwsze (ze Starego Testamentu).

Śpiewy między czytaniami (psalm).

Czytania biblijne drugie (z Nowego Testamentu, zazwyczaj Dzieje Apostolskie, Listy).

Alleluja.

Ewangelia.

Homilia.

Credo (Wierzę w Boga).

Modlitwa powszechna (modlitwa wiernych).

III. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Przygotowanie darów ofiarnych:

– śpiew towarzyszący przygotowaniu,

– procesja z darami,

– przygotowanie darów,

– obmycie rąk,

– modlitwa nad darami.

Modlitwa eucharystyczna:

–          dialog przed prefacją,

–          prefacja (hymn dziękczynny śpiewany lub recytowany przez celebransa),

– Sanctus (Święty, święty, święty...),

– epikleza (prośba kierowana do Boga, aby zesłał Ducha Świętego, by Ten swoją mocą przemienił chleb i wino w Ciało i Krew Pańską),

– konsekracja (moment, podczas którego prawdziwie dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pańską. Po słowach konsekracji chleba i wina kapłan przez moment ukazuje wiernym Święte Postacie),

– aklamacja (np. „Oto wielka tajemnica wiary...”),

– anamneza („Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna...”),

– modlitwa ofiarnicza (ofiarowanie Bogu Ciała i Krwi Chrystusa, jak i swojego życia),

– modlitwy wstawiennicze,

– doksologia („Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...”).

Obrzędy komunijne:

–          Modlitwa Pańska,

– embolizm („Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem...”),

– modlitwa o pokój,

– znak pokoju,

– łamanie i zmieszanie postaci eucharystycznych przez celebransa,

– śpiew Agnus Dei (Baranku Boży...)

– modlitwa przygotowawcza („Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata...”),

– Komunia kapłana i wiernych,

– dziękczynienie,

– modlitwa końcowa.

IV. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Ogłoszenia duszpasterskie.

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.