SZYBKI KONTAKT

Branżowa Szkoła I stopnia WEKTOR w Bydgoszcz
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00. 
adres:

ul. Krzysztofa Gotowskiego 6
(dawna Rumińskiego)
Bydgoszcz 85-030
Przystanek Rondo Jagiellonów

Telefon ogólny
+48 52 307 05 07

Sekretariat
+48 888 777 913

Koordynator praktyk
+48 791 167 472

Kordynator egzaminów zawodowych
+48 690 048 703

Pedagog szkolny
+48 690 048 487

e-mail: biuro

Podanie

Rekrutacja 2024/2025

I etap rekrutacji

Uwaga: złożenie podania nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły. Po wpłynięciu podania rezerwujemy miejsce w klasie dla ucznia. Dopiero po złożeniu oryginału świadectwa i podpisaniu umowy o naukę kandydat zostaje uczniem naszej szkoły

Zawód proszę wpisać z listy następujących zawodów:

Kucharz, Fryzjer, Sprzedawca, Ogrodnik, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Operator obrabiarek skrawających, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektryk,  Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Elektronik, Cukiernik, Piekarz, Krawiec, Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W pozostałych zawodach (lista zawodów → lista zawoów.pdf) – możemy zaproponować naukę jeśli szkoła lub kandydat znajdzie przedsiębiorcę, który przyjmie ucznia na praktyczną naukę zawodu. W tym celu prosimy o kontakt ze szkołą – telefon: +48 888 777 913.

Nasz sekretariat będzie do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 - 15:00. Możecie również Państwo  pobrać podanie (w PDF- Podanie_Wektor_pp(1).pdf lub to samo w programie Word Podanie_Wektor_pp.docx), wydrukować i wypełnić w domu. Prosimy o czytelne wypełnienie podania drukowanymi literami i czytelny podpis. Następnie podanie należy  dostarczyć do sekretariatu.
Mamy ograniczoną ilość miejsc w klasach, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość przyjścia do szkoły (kandydat + rodzic) w celu pobrania podania w formie papierowej, a następnie wypełnienia go na miejscu i pozostawienia w sekretariacie.

Uwaga: na podaniu musi być podpis kandydata i rodzica! Przy wypełnianiu podania na miejscu – kandydat musi być obecny z opiekunem prawnym!

 

II etap rekrutacji

1. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej, należy w terminie 3 dni roboczych dostarczyć oryginał świadectwa do Sekretariatu Szkoły.
Uwaga! Nie przyjmujemy kopii świadectwa.

Uczniowie, którzy nie otrzymają świadectwa (np. z powodu poprawki) informują o tym szkołę i indywidualnie decydujemy, co dalej w takim przypadku. 

Złożenie podania nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły. Po wpłynięciu podania rezerwujemy miejsce dla ucznia. Dopiero po złożeniu oryginału świadectwa i podpisaniu umowy o naukę kandydat zostaje uczniem naszej szkoły!

 

Dokumenty do pobrania: 

Podanie (PDF)   Podanie_Wektor_pp(1).pdf

Podanie (WORD/docx)   Podanie_Wektor_pp.docx