SZYBKI KONTAKT

Branżowa Szkoła I stopnia WEKTOR w Bydgoszcz
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00. 
adres:

ul. Krzysztofa Gotowskiego 6
(dawna Rumińskiego)
Bydgoszcz 85-030
Przystanek Rondo Jagiellonów

Telefon ogólny
+48 52 307 05 07

Sekretariat
+48 888 777 913

Koordynator praktyk
+48 791 167 472

Kordynator egzaminów zawodowych
+48 690 048 703

Pedagog szkolny
+48 690 048 487

e-mail: biuro

Program "Dobry Zawód"

Założenia programu

Popularyzacja mniej znanych zawodów a potrzebnych na rynku lokalnym wśród uczniów szkoły.

Promowanie dualnego systemu kształcenia (kształcenie teoretyczne w szkole a praktyczne w lokalnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i zakładach usługowych) oraz ścisła współpraca szkoły z organizacjami pracodawców.

Dostosowanie zawodu do możliwości ucznia i predyspozycji ucznia!

Ponieważ w dzisiejszych czasach jeden zawód to często zbyt mało, szkoła zaproponuje dodatkowe kursy i szkolenia. Zapewnienie dodatkowych umiejętności zwiększy możliwości pracy  ucznia poza swoim zawodem.

Przygotowanie ucznia do poszukiwania pracy – pisanie CV, listu motywacyjnego, wyszukiwanie ofert pracy.

Przygotowanie ucznia do rozmowy z pracodawcą.

Przygotowanie ucznia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Realizacja programu.

Etap przed rozpoczęciem zajęć szkolnych.

 1. Przeprowadzenie konkursu – „Wybrałem Dobry Zawód”
 2. Pogadanki w szkołach – popularyzujące zawody potrzebne na lokalnym rynku pracy.
 3. Rozmowy z uczniami i rodzicami w momencie składania papierów na temat wybranego przez ucznia zawodu.
  -przedstawienie zawodów deficytowych na rynku bydgoskim.
  -proponowanie testu predyspozycji zawodowych.


Etap – klasa I

 1. Przeprowadzenie lekcji prezentujących lokalny przemysł i możliwości pracy w deficytowych zawodach na rynku pracy.
 2. Wycieczki do lokalnych zakładów pracy aby zapoznać się z warunkami pracy na miejscu.
 3. Spotkania z pracownikami z lokalnych zakładów pracy.
 4. Nauka praktyczna zawodu odbywa się u lokalnych pracodawców – w realnych warunkach panujących w lokalnych przedsiębiorstwach.


Etap – klasa II i III

 1. Proponowanie uczniom udziału w dodatkowych szkoleniach i kursach – aby nabywali dodatkowe umiejętności – zwiększające ich możliwości na lokalnym rynku pracy.
  Założeniem szkoły ma być aby każdy absolwent szkoły mógł (o ile będzie tego chciał) nabyć dodatkowe umiejętności zwiększające jego możliwości na lokalnym rynku pracy. Szkoła będzie starała się aby uzyskać dofinansowanie dla uczniów kursów ale uczniowie muszą się liczyć z odpłatnością za te kursy.
 2. Lekcje poświęcone aktywnemu poszukiwaniu pracy, prezentacji przed pracodawcą, rozmowy z nim, mowie ciała, właściwemu ubiorowi itp.
 3. Lekcje poświęcone założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
 4. Nauka praktyczna zawodu odbywa się u lokalnych pracodawców – w realnych warunkach panujących w lokalnych przedsiębiorstwach.